Privacybeleid

Privacyverklaring Fotoclub Kolonieklik

 1. Verenigingsgegevens:
  Fotoclub Kolonieklik, info@kolonieklik.nl
 1. Doel van de opslag:
  De persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de financiële administratie, ledenadministratie en organisatie van activiteiten voor en door leden.
 1. Opgeslagen worden:
  Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers vast en mobiel, e-mailadres, geboortedatum en datum ingang lidmaatschap.
 1. Inzage:
  Uitsluitend voor leden van Fotoclub Kolonieklik. Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers vast en mobiel, e-mailadres, geboortedatum en datum ingang lidmaatschap.
 1. Bewaartermijn:
  Gegevens worden gebruikt om contact te kunnen leggen met de leden.
  Persoonsgegevens t.b.v. de ledenadministratie worden niet langer dan strikt nodig is bewaard, maximaal 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap. Alle financiële gegevens worden na 7 jaar vernietigd. Zij dienen uitsluitend ter controle van de boekhouding.
 1. Waar worden ze bewaard:
  Op de laptop van de fotoclub die is beveiligd met een inlog/wachtwoord en voorzien van een virusscanner en firewall. De financiële gegevens staan ook op deze laptop met inlog/wachtwoord, virusscanner en firewall.
 1. Recht op inzage en verwijdering:
  Leden hebben te allen tijde inzage in hun eigen gegevens. Het verzoek tot verwijderen van eigen gegevens of het beperken van de inzage kan schriftelijk worden gedaan bij de secretaris.
  Het verwijderen of beperken van inzage kan mogelijk gevolgen hebben voor de communicatie tussen vereniging en lid.
  De gegevens worden in geen enkel geval verstrekt aan anderen zonder toestemming van het betrokken lid.
 1. Klachten:
  Klachten omtrent privacy gerelateerde zaken kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
 1. Beeldmateriaal:
  Beeldmateriaal waarop leden herkenbaar in beeld zijn mogen niet worden gedeeld op welke wijze dan ook zonder toestemming van het lid.